Rödlistad art i Tranås

Efter att fiskräknaren i Tranås uppgraderas till en kameraräknare kan vi till stor glädje konstatera att vimma förekommer i Svartån. Under maj och juni månad har fiskräknaren registrerat över 400 passager av den rödlistade arten som idag klassas som nära hotad.

http://blogg.fiskevardsteknik.se/rodlistad-art-i-tranas/