Härligt vårväder

2016-03-28 Idag var det åter dags för en fisketur till två olika fiskevatten. Jag började på Torpön och testade att fiska efter gädda. Vid denna platsen finns det även ett fint vindskydd som man kan övernatta i. Sedan gick resan tillbaka in till Tranås och lite mete i Svartån. Det är riktigt härligt att vara ute i det fina vårvädret.

Jerk & Dropshot

IMGP3532

2016-03-20 Det var så fint väder på Söndagen så jag var tvungen att bege mig till Svartån i Tranås för att testa lite Jerkbait och Dropshot fiske. Tyvärr var varken Gäddan eller Abborren på hugget men vad gör väl det när det är så gott vårväder. Dessutom har Tranås Kommun byggt två fina plattformar som man kan stå och fiska på.

Tjuvfisket ska stoppas

DSC_0003

Varje vår går Gösen in från Sjön Sommen för att leka i Tranås Hamn. Som ett led i att värna de stora Gös honorna och göra beståndet starkare i Sommen har man infört totalt fiskeförbud på sträckan hundra meter nedströms Fabriksbron inkl. hamnområdet och ända ut till åmynningen (sjön Sommen). Fiskeförbudet gäller under tiden 15 april till den 31 maj. Tyvärr har det dock förekommit ett utbrett tjuvfiske och som ett led i att motverka detta har Tranås Kommun placerat ut 10-12 meter långa björkar på båda sidor om åfåran. Det är fiskeexperter som tipsat om denna enkla och smarta lösning.

Glans fiskevårdsförening

Glans fiskevårdsförening omfattar sjöarna Store och Lille Glan, Botilstorpsgölen och Gölåker. Området ingår i Svartåns vattensystem och ligger fyra kilometer nordväst om Adelövs kyrka. Sjöarna omges till största delen av skog med inslag av odlingsmark och har ett måttligt artrikt fiskebestånd. Du behöver ett fiskekort för att fiska i sjöarna. Det hittar du hos nedanstående återförsäljare.

Fiskekort

Rune och Ulla Andersson, Glassås, tfn.: 0140-702 13, 070-204 5260

Glan

Noens Fiskevårdsområde

Sjön Noen ligger på gränsen mellan Aneby och Tranås kommun. Dess stränder består mestadels av en blandning av sten, sand, lera och hällar. Sjön anses ur en miljösynpunkt som mycket viktig då den har en stor biologisk mångfald i både växt- och djurlivet. Bl.a. utter förekommer i området. Du behöver ett fiskekort för att fiska i Noen som du hittar hos nedanstående återförsäljare.

Fiskekort

Börje Wilhelmsson, Boeryd, tfn 0140-702 02.
Krydderi Krokus, Adelöv, tfn 0140-701 13.
Sverker Hallberg, Skog, tfn 0140-702 11.
Bojne Andersson, S:a Liarp, tfn 070-3469478.
Jan Svensson, Sänninge, tfn 0140-501 86.
Lennart Johansson, Nostorp, tfn 0140-701 85.
Hullaryds Handelsträgård tfn 0140-220 08

Sjön Noen

Sjön Sommen

Sommen

Sommen ligger i hjärtat på natursköna Sommenbyggden på gränsen mellan Småland och Östergötland och är en av de vackraste och större sjöarna i Sverige.
Sjön har en karaktär med flera smala fjärdar, grunda vikar, stora pelagiska områden, stora djup och det uppskattas att det finns drygt 300 större och mindre öar.
I sjöns kristallklara vatten finns ett unikt fiskliv, och här finns även en helt egen fiskart,
den berömda Sommenrödingen.
Totalt finns det 22 fiskarter i Sommen och det erbjuds ett unikt fiske efter allt från öring till storgädda.
(Fakta hämtat från Sommens Fiskevårdsområdes hemsida)