Valens Fiskevårdsområde

Sjön Valen ligger mellan Tranås och Gränna. Dess strand består till störst del av sand, grus och sten. Utefter den södra och västra stranden förekommer en del vass. Du behöver ett fiskekort för att fiska i Valen som du hittar hos nedanstående återförsäljare.

Fiskekort

John Andersson, Vallsjö, tfn 0140-700 25.

Ingemar Sundell, Stötarp, tfn 0140-701 65.

Sjön Valen

Vänstern- och Fruckens Fiskevårdsförening

Vänstern

Vänstern och Frucken är ett fint fiskevårdsområde på sommaren såväl som på vintern. På vinterhalvåret kan du njuta av härligt vinterfiske när isen har lagt sig på sjön och på sommaren sker det bästa fisket från båt. Vänstern har en mångformig strand och vattenvegetation och ett måttligt artrik fiskbestånd. Du behöver ett fiskekort för att fiska i Vänstern och Frucken som du hittar hos nedanstående återförsäljare.

Fiskekort

Urban Jansson, Sjöarp, tfn 0140-510 31 eller 070-573 06 50

Sjön Vänstern & Frucken

Strånnasjöns Fiskevårdsområde

Strånnasjön

Strånnasjön hittar du strax norr om Tranås. Strånnasjön är en långgrund badsjö med egen bad- och grillplats. Utmed sjön ligger ett fritidsområde med stugor varav några bebos året runt. Siktdjupet på sjön är måttligt ca 3,5 m . Du behöver ett fiskekort för att fiska i Strånnasjön som du hittar hos nedanstående återförsäljare.

Fiskekort

Tranås Direkt/Tranås Turistbyrå, Storgatan 22, tfn 0140-687 90.
Hättebadens Camping, (jun-aug), tfn 0140-174 82.
Dag Fransson, Mårdsmålen, tfn 0140-191 40.

Strånnasjön

Svartåns Fiskevårdsområde

IMGP3333

Svartåns fiskevårdsområdes vatten sträcker sig från Svartåns utlopp ur Säbysjön till hamnen. Mellan 1 juni till 14 april är det tillåtet att fiska i åmynningen (sjön Sommen). Svartån rinner genom centrala Tranås och har ett rikt bestånd på flera olika fiskarter. Du behöver ett fiskekort för att fiska i Svartån som du hittar hos nedanstående återförsäljare.

Fiskekort

Tranås Direkt/Turistbyrå, Storgatan 22, 0140-687 90.

Svartån

Sötåsasjön

Sötåsasjön ligger på gränsen mellan Tranås och Anebys kommun. Sjöns stränder är mestadels steniga med inslag av häll och sand. I södra delen av sjön är det mer bladvass än i den norra. Du behöver ett fiskekort för att fiska i Sötåsasjön som du hittar hos nedanstående återförsäljare.

Fiskekort

Allan Andersson, Vireda Brostorp, tfn 0140-730 46.

Sötåsasjön

Trollsjöns Fiskevårdsområde

67b1d-imgp3508

Trollsjön är en mindre sjö på cykelavstånd från Tranås centrum. Runt sjön finns en del gräs och sankmark men det är trots det lätt att nå ut med fiskeredskap i sjön. Du behöver ett fiskekort för att fiska i Trollsjön som du hittar hos nedanstående återförsäljare.

Fiskekort

Tranås Direkt/Tranås Turistbyrå, Storgatan 22, tfn 0140-687 90.
Hättebadens Camping, jun-aug, tfn 0140-174 82.

Trollsjön